18. 2. 2020  8:48 Jaromír
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Bc. Nikolas Križan
Identifikačné číslo: 87817
Univerzitný e-mail: xkrizann [at] stuba.sk
 
3631T08  pozemné stavby a architektúra I-PSA
SvF I-PSA den [sem 2, roč 1]
Inžiniersky typ štúdia, denná prezenčná forma
1. ročník / 2. semester štúdia
Študijná skupina číslo: 1

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Základná umelecká škola
Autor: Bc. Nikolas Križan
Pracovisko: Katedra architektúry (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Vojtech Chmelík, PhD.
Oponent:Mgr. art. Ing. Pavol Pilař, ArtD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Základná umelecká škola
Abstrakt:KRIŽAN, Nikolas: Základná umelecká škola – bakalárska práca, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra architektúry, vedúci bakalárskej práce: doc. Ing. Vojtech Chmelík, PhD., Bratislava, 2019, 29 strán. Zadaním bakalárskej práce bolo návrh budovy Základnej umeleckej školy v obci Stupava. Objekt so svojou funkciou má byť vhodný na doplnkové vzdelávanie žiakov základných či stredných škôl ale aj dospelých v oblasti umenia. Pre spomínané dôvody sme sa zamerali na návrh priestorov určených na výuku hudobných nástrojov a spevu, výtvarného umenia a tanca, a pritom rešpektovali dané normy a legislatívy týkajúcich sa základných umeleckých škôl. Práca je rozdelená do piatich kapitol. V prvej kapitole práce je priblížená súčasná situácia problematiky z hľadiska ustanovení pre priestorové zabezpečenie a taktiež je spomenutá situácia v Stupave čo sa týka jestvujúcej ZUŠ. Druhá a tretia kapitola v príslušnom poradí rozoberá ciele a vývoj hmoty. Štvrtá časť pozostáva z detailov sprievodnej správy, kým piatu kapitolu tvorí súhrnná technická správa.
Kľúčové slová:Základná umelecká škola, drevostavba, Stupava

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene