30. 10. 2020  0:16 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Bc. Filip Štetina
Identifikační číslo: 87826
Univerzitní e-mail: xstetina [at] stuba.sk
 
2305T43  výrobné systémy a manažérstvo kvality I-VSMK
SjF I-VSMK pres [sem 3, roč 2]
Inženýrský typ studia, denní presenční forma
2. ročník / 3. semestr studia
Studijní skupina číslo: 11

     Absolvent     Závěrečná práce
     
Publikace     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Uplatnenie brúsnych kotúčov s orientovaným brusivom pri výrobe ložiskových krúžkov
Autor:
Pracoviště:
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Uplatnenie brúsnych kotúčov s orientovaným brusivom pri výrobe ložiskových krúžkov
Abstrakt:
Cieľom tejto práce bolo zhrnúť vhodnosť využitia brúsneho kotúča s orientovaným zrnom pri brúsení vonkajšieho ložiskového krúžku brúseného na bezhrotovej brúske Jupiter. V prvej časti sú všeobecné informácie o spoločnosti Schaeffler Skalica. Druhá časť obsahuje popis výroby vonkajšieho ložiskové krúžku. V tretej časti je uvedená teória brúsenia a špecifiká aplikácie technológie brúsenia pri brúsení vonkajšieho ložiskového krúžku. Štvrtá časť obsahuje popis vlastností troch zvolených brúsnych kotúčov, ktoré boli použité na skúšky. Piata časť obsahuje skúšky troch brúsnych kotúčov a tiež posúdenie vhodnosti použitia brúsnych kotúčov s orientovaným brusivom. Šiesta časť obsahuje vyhodnotenie skúšok brúsnych kotúčov.
Klíčová slova:brúsenie, orientované zrno, brúsny kotúč, vonkajší ložiskový krúžok

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně