Oct 21, 2019   2:54 a.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Filip Štetina
Identification number: 87826
University e-mail: xstetina [at] stuba.sk
 
2305T43  Manufacturing Systems and Quality Management I-VSMK
FME I-VSMK den [term 1, year 1]
Master type of study, full-time, attendance method form
1st year of study / 1st semester of study
Study group no.: 11

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Application of grinding wheels with oriented abrasive grain in the production of bearing rings
Written by (author): Bc. Filip Štetina
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: Ing. Andrej Červeňan, PhD.
Opponent:doc. Ing. Vladimír Jerz, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Uplatnenie brúsnych kotúčov s orientovaným brusivom pri výrobe ložiskových krúžkov
Summary:Cieľom tejto práce bolo zhrnúť vhodnosť využitia brúsneho kotúča s orientovaným zrnom pri brúsení vonkajšieho ložiskového krúžku brúseného na bezhrotovej brúske Jupiter. V prvej časti sú všeobecné informácie o spoločnosti Schaeffler Skalica. Druhá časť obsahuje popis výroby vonkajšieho ložiskové krúžku. V tretej časti je uvedená teória brúsenia a špecifiká aplikácie technológie brúsenia pri brúsení vonkajšieho ložiskového krúžku. Štvrtá časť obsahuje popis vlastností troch zvolených brúsnych kotúčov, ktoré boli použité na skúšky. Piata časť obsahuje skúšky troch brúsnych kotúčov a tiež posúdenie vhodnosti použitia brúsnych kotúčov s orientovaným brusivom. Šiesta časť obsahuje vyhodnotenie skúšok brúsnych kotúčov.
Key words:brúsenie, orientované zrno, brúsny kotúč, vonkajší ložiskový krúžok

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited