Sep 18, 2019   1:42 p.m. Eugénia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Diana Selnekovičová
Identification number: 87828
University e-mail: xselnekovicova [at] stuba.sk
 
2304T00  Thermal Power Engineering Machinery and Equipment I-ESZ
FME I-ESZ den [term 1, year 1]
Master type of study, full-time, attendance method form
1st year of study / 1st semester of study
Study group no.: 6

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Design of a storage facility for tobacco products
Written by (author): Bc. Diana Selnekovičová
Department: Ústav energetických strojov a zariadení (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Michal Masaryk, PhD.
Opponent:Ing. Dominik Štrba
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh skladovacieho zariadenia (humidora) pre tabakové výrobky
Summary:Cieľom tejto bakalárskej práce je navrhnúť zariadenie na skladovanie tabakových výrobkov. Takéto zariadenie sa nazýva humidor a jeho hlavnou úlohou je udržiavať stálu hodnotu vlhkosti. V nasledujúcich kapitolách sa preveria dva spôsoby udržiavania vlhkosti v humidoroch, a to vlhčením a chladením. Vlhkosť vo vnútri humidoru veľmi úzko súvisí s teplotou a vlhkosťou v jeho okolí, preto je nutné najskôr zvoliť klimatické podmienky, pre ktoré sa daná problematika rieši. Na základe zvolených vonkajších teplôt a relatívnych vlhkostí sa určia potrebné množstvá vody na dovlhčovanie a požadované teploty podchladenia. V posledných častiach práce sa zhodnocuje výhodnosť jednotlivých spôsobov udržiavania vlhkosti pre letné aj zimné obdobie. Na záver sa navrhnú možné riešenia a vyhotovia sa schémy zariadení.
Key words:relatívna vlhkosť, tepelné straty, úprava vzduchu, Mollierov diagram, psychrometria, humidor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited