Oct 16, 2019   7:31 a.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identification number: 878
University e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:apartment building
Written by (author): Bc. Lukáš Rondoš
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Opponent:Ing. Marek Ďubek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:V prvej časti mojej bakalárskej práce som sa venoval projektu organizácie výstavby. Je súčasť projektovej dokumentácie stavby a rieši koncepciu výstavby, najmä s ohľadom na dodržiavanie lehoty výstavby. Hlavnými kritériami ktoré treba zohľadňovať sú bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana životného prostredia. Projekt organizácie výstavby je podkladom pre vytváranie zmlúv. V druhej časti mojej záverečnej práce som sa venoval realizácii železobetónových stien, debneniam a celému procesu výstavby. V súčasnosti nám odvetvie stavebníctva ponúka širokú škálu materiálov, ale pre väčšinu konštrukcií dominuje betón.
Key words:Projekt, Organizácie, Výstavby

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited