Oct 21, 2019   3:00 a.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identification number: 878
University e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Selected part construction and technological preparation for construction Perla Ružinova - Stage 2
Written by (author): Ing. Lucia Klenovská
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Opponent:Ing. Marek Ďubek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu PERLA RUŽINOVA - 2. etapa
Summary:Cieľom mojej diplomovej práce je vypracovať pre stavbu "Polyfunkčný objekt Perla Ružinova II. etapa" návrh stavebno-technologickej prípravy v rozsahu zariadenia staveniska a časového plánu výstavby. Obsahom projektu zariadenia staveniska je technická správa, výkresy situácií zariadenia staveniska pre dve etapy výstavby -- spodnú stavbu a hrubú stavbu a poster variantného návrhu montážnych prostriedkov. Časový plán obsahuje histogram pracovníkov, pričom jednotlivé časti spolu súvisia a nadväzujú na seba. Špecifickým problémom mojej práce je Ochrana okolia stavby pred hlukom zo stavebnej činnosti. V tejto časti sa zaoberám výpočtom poklesu hladiny hluku v rôznych vzdialenostiach od pracovných strojov počas výkopových prác. Výsledkom je navrhnutý spôsob umiestnenia mechanizmov počas pracovnej doby, znázornený vo forme grafickej interpretácie vo formáte A1(poster).
Key words:spodná stavba, zariadenie staveniska, hrubá stavba, ochrana pred hlukom

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited