21. 9. 2019  19:16 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identifikačné číslo: 878
Univerzitný e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu PERLA RUŽINOVA - 2. etapa
Autor: Ing. Lucia Klenovská
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Oponent:Ing. Marek Ďubek, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu PERLA RUŽINOVA - 2. etapa
Abstrakt:Cieľom mojej diplomovej práce je vypracovať pre stavbu "Polyfunkčný objekt Perla Ružinova II. etapa" návrh stavebno-technologickej prípravy v rozsahu zariadenia staveniska a časového plánu výstavby. Obsahom projektu zariadenia staveniska je technická správa, výkresy situácií zariadenia staveniska pre dve etapy výstavby -- spodnú stavbu a hrubú stavbu a poster variantného návrhu montážnych prostriedkov. Časový plán obsahuje histogram pracovníkov, pričom jednotlivé časti spolu súvisia a nadväzujú na seba. Špecifickým problémom mojej práce je Ochrana okolia stavby pred hlukom zo stavebnej činnosti. V tejto časti sa zaoberám výpočtom poklesu hladiny hluku v rôznych vzdialenostiach od pracovných strojov počas výkopových prác. Výsledkom je navrhnutý spôsob umiestnenia mechanizmov počas pracovnej doby, znázornený vo forme grafickej interpretácie vo formáte A1(poster).
Kľúčové slová:spodná stavba, zariadenie staveniska, hrubá stavba, ochrana pred hlukom

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene