Oct 21, 2019   1:42 a.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identification number: 878
University e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Administration building Bajkalska Prievozska
Written by (author): Bc. Radim Trenka
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Opponent:Ing. Marek Ďubek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis is incomplete


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu Administratívna budova Bajkalská Prievozská
Summary:Predmetom mojej diplomovej práce bolo vypracovať vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre budovu pre administratívu Bajkalská Prievozská : technickú správu zariadenia staveniska výkresy zariadenia staveniska v mierke M 1:200 časový plán výstavby Kvalitne spracovaná projektová dokumentácia stavba nemusí automaticky znamenať kvalitnú stavbu. Dobre vypracovaná stavebno-technologická príprava a dodržiavanie technologických predpisov niekedy upozorní na chyby , ktoré sa stali vo fáze projektovania. V súčasnosti je trh presýtený stavebnými materiálmi a stavebníci sa snažia ušetriť finančné prostriedky zámenou materiálov za lacnejšie, čo môže viesť k zhoršeniu kvality a na to dopláca v prvom rade investor a spätne aj oni sami, keďže náprava chýb býva drahšia a náročnejšia. Správny návrh zariadenia staveniska, zásobovania a skladovania materiálu, znalosť počítačových programov, využívanie moderných technológií vedie k ušetreniu značných financií a vyvarovaniu sa chýb. Dobre vypracovaná technická správa s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci skvalitňuje pracovné prostredie a dokáže zabezpečiť vyvarovanie sa úrazom. V súčasnosti, keď sa stavebníctvo len pomaly zviecha z krízy, je dôležité zachovávať kvalitu zhotovovaného diela a hlavne dodržiavať stanovené termíny. Časový plán výstavby je nevyhnutným dokumentom na stavbách a účastníci výstavby si uvedomujú, že sledovanie stavebných procesov vedie k vyvarovaniu sa chýb a spĺňaniu dohodnutých termínov výstavby. Počítačové modelovanie procesov a ich porovnávanie s realitou nám dáva signál o prebiehajúcej výstavbe a o jej súlade s časovým plánom a umožňuje interaktívne hľadanie chýb a spôsobov ich nápravy.
Key words:administratívna budova, technická správa, časový plán

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited