21. 9. 2019  19:24 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identifikačné číslo: 878
Univerzitný e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu Administratívna budova Bajkalská Prievozská
Autor: Bc. Radim Trenka
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Oponent:Ing. Marek Ďubek, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca je nekompletná


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu Administratívna budova Bajkalská Prievozská
Abstrakt:Predmetom mojej diplomovej práce bolo vypracovať vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre budovu pre administratívu Bajkalská Prievozská : technickú správu zariadenia staveniska výkresy zariadenia staveniska v mierke M 1:200 časový plán výstavby Kvalitne spracovaná projektová dokumentácia stavba nemusí automaticky znamenať kvalitnú stavbu. Dobre vypracovaná stavebno-technologická príprava a dodržiavanie technologických predpisov niekedy upozorní na chyby , ktoré sa stali vo fáze projektovania. V súčasnosti je trh presýtený stavebnými materiálmi a stavebníci sa snažia ušetriť finančné prostriedky zámenou materiálov za lacnejšie, čo môže viesť k zhoršeniu kvality a na to dopláca v prvom rade investor a spätne aj oni sami, keďže náprava chýb býva drahšia a náročnejšia. Správny návrh zariadenia staveniska, zásobovania a skladovania materiálu, znalosť počítačových programov, využívanie moderných technológií vedie k ušetreniu značných financií a vyvarovaniu sa chýb. Dobre vypracovaná technická správa s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci skvalitňuje pracovné prostredie a dokáže zabezpečiť vyvarovanie sa úrazom. V súčasnosti, keď sa stavebníctvo len pomaly zviecha z krízy, je dôležité zachovávať kvalitu zhotovovaného diela a hlavne dodržiavať stanovené termíny. Časový plán výstavby je nevyhnutným dokumentom na stavbách a účastníci výstavby si uvedomujú, že sledovanie stavebných procesov vedie k vyvarovaniu sa chýb a spĺňaniu dohodnutých termínov výstavby. Počítačové modelovanie procesov a ich porovnávanie s realitou nám dáva signál o prebiehajúcej výstavbe a o jej súlade s časovým plánom a umožňuje interaktívne hľadanie chýb a spôsobov ich nápravy.
Kľúčové slová:administratívna budova, technická správa, časový plán

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene