Oct 21, 2019   2:41 a.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identification number: 878
University e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Selected parts of the site facility project of industrial manufacturing hall and administration building
Written by (author): Ing. Jozef Nagy
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Opponent:Ing. Marek Ďubek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu Výrobná hala s administratívnou budovou
Summary:Moja diplomová práca je zameraná na budovu Výrobná hala "F" firmy Slovaktual, na vybrané časti stavebno-technologického projektu. Diplomová práca rieši výstavbu výrobnej haly, ktorá je rozdelená na dve časti a to na výrobný monoblok a administratívnu budovu. Vypracoval som spôsoby realizácii hlavných technologických etáp na tento objekt. Celková problematika výstavby je riešená komplexne a to v technickej správe stavebno-technologického projektu, ďalej v časovom pláne. Vypracoval som technologický predpis priemyselnej podlahy, súčasťou ktorého je kontrolný a skúšobný plán a tabuľkový zoznam kontrol a skúšok.
Key words:výrobná hala, prefabrikáty, zariadenie staveniska, priemyselná podlaha, laser screed

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited