21. 9. 2019  19:10 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identifikačné číslo: 878
Univerzitný e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu Výrobná hala s administratívnou budovou
Autor: Ing. Jozef Nagy
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Oponent:Ing. Marek Ďubek, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu Výrobná hala s administratívnou budovou
Abstrakt:Moja diplomová práca je zameraná na budovu Výrobná hala "F" firmy Slovaktual, na vybrané časti stavebno-technologického projektu. Diplomová práca rieši výstavbu výrobnej haly, ktorá je rozdelená na dve časti a to na výrobný monoblok a administratívnu budovu. Vypracoval som spôsoby realizácii hlavných technologických etáp na tento objekt. Celková problematika výstavby je riešená komplexne a to v technickej správe stavebno-technologického projektu, ďalej v časovom pláne. Vypracoval som technologický predpis priemyselnej podlahy, súčasťou ktorého je kontrolný a skúšobný plán a tabuľkový zoznam kontrol a skúšok.
Kľúčové slová:výrobná hala, prefabrikáty, zariadenie staveniska, priemyselná podlaha, laser screed

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene