Oct 21, 2019   5:51 a.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identification number: 878
University e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Rezidencia Machnáč Bratislava
Written by (author): Ing. Mária Lajčáková
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Opponent:Ing. Roman Skácel, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rezidencia Machnáč Bratislava
Summary:LAJČÁKOVÁ, Mária: Realizácia spodnej stavby systémom "Bielej vane". Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra technológie stavieb. Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD. Diplomová práca, 55 strán, 7 príloh. Zadaním mojej diplomovej práce bolo vypracovať stavebno-technologický projekt realizačný pre 2. etapu výstavby Rezidencie Machnáč v Bratislave s technologickým zameraním sa na realizáciu spodnej stavby systémom "Bielej vane". Obsah diplomovej práce pozostáva z textovej a výkresovej časti. Textová časť je členená do troch kapitol. V prvej kapitole sa venujem projektu zariadenia staveniska zvlášť pre realizáciu spodnej a vrchnej stavby. Druhá rozoberá časový plán výstavby. Posledná, teda tretia kapitola, podrobne rieši problematiku realizácie spodnej stavby systémom "Bielej vane". Výkresovú časť tvoria variantný návrh montážnych prostriedkov, zariadenie staveniska pre spodnú a vrchnú stavbu a technologický normál pozostávajúci z časového harmonogramu, histogramu pracovníkov a nasadenia mechanizmov počas výstavby.
Key words:biela vaňa, vodonepriepustný betón, Zariadenie staveniska

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited