21. 9. 2019  19:15 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identifikačné číslo: 878
Univerzitný e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Rezidencia Machnáč Bratislava
Autor: Ing. Mária Lajčáková
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Oponent:Ing. Roman Skácel, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Rezidencia Machnáč Bratislava
Abstrakt:LAJČÁKOVÁ, Mária: Realizácia spodnej stavby systémom "Bielej vane". Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra technológie stavieb. Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD. Diplomová práca, 55 strán, 7 príloh. Zadaním mojej diplomovej práce bolo vypracovať stavebno-technologický projekt realizačný pre 2. etapu výstavby Rezidencie Machnáč v Bratislave s technologickým zameraním sa na realizáciu spodnej stavby systémom "Bielej vane". Obsah diplomovej práce pozostáva z textovej a výkresovej časti. Textová časť je členená do troch kapitol. V prvej kapitole sa venujem projektu zariadenia staveniska zvlášť pre realizáciu spodnej a vrchnej stavby. Druhá rozoberá časový plán výstavby. Posledná, teda tretia kapitola, podrobne rieši problematiku realizácie spodnej stavby systémom "Bielej vane". Výkresovú časť tvoria variantný návrh montážnych prostriedkov, zariadenie staveniska pre spodnú a vrchnú stavbu a technologický normál pozostávajúci z časového harmonogramu, histogramu pracovníkov a nasadenia mechanizmov počas výstavby.
Kľúčové slová:biela vaňa, vodonepriepustný betón, Zariadenie staveniska

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene