21. 9. 2019  19:43 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identifikačné číslo: 878
Univerzitný e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom
Autor: Ing. Michal Zahorec
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Oponent:Ing. Marek Ďubek, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bytový dom
Abstrakt:ZAHOREC, Michal: Bytový dom [bakalárska práca]. Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Stavebná Fakulta, Katedra Technológie Stavieb. Vedúci práce doc. Ing. Ivan Juríček, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: bakalár (Bc.). Bratislava: SvF STU, 2016, 45 str. Cieľom bakalárskej práce bolo navrhnúť stropné debnenie pre daný objekt, taktiež vypracovať časť projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a vypracovať projekt organizácie výstavby. Práca je rozdelená do 4 kapitol. V prvej kapitole sa zaoberáme projektom organizácie výstavby, v druhej technologickým predpisom pre konkrétny typ debnenia, v tretej konštrukciami pozemných stavieb a vo štvrtej statikou. Výsledkom riešenia danej práce sú technické výkresy na zhotovenie debnenia, projektová dokumentácia pre daný bytový dom, situácia pre projekt organizácie výstavby, časový plán výstavby so zameraním na hrubú stavbu.
Kľúčové slová:Bytový dom, Debnenie stropu, Debnenie klenieb

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene