Oct 16, 2019   8:44 a.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identification number: 878
University e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Selected part construction and technological preparation for the specified construction
Written by (author): Ing. Zita Hlubocká
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Opponent:Ing. Roman Skácel, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre zadanú stavbu
Summary:Cieľom diplomovej práce je vypracovanie stavebno-technologického projektu pre 1. etapu bytového komplexu Obytná zóna Brižite - sever, Bratislava, Dúbravka - Obytný súbor ,,B´´. Práca obsahuje projekt ZS pre HSV a PSV práce, variantný návrh žeriavov, technickú správu k ZS a časový harmonogram. Ďalšou úlohou bolo spracovanie technologického predpisu na tému výroby podlahy garáže. Jeho súčasťou je aj kontrolný a skúšobný plán. Celú diplomovú prácu som sa snažila spracovať tak, aby riešenie bolo efektívne, optimálne a vhodné pre výstavbu celého objektu.
Key words:projekt ZS, podlaha garéže, časový harmonogram

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited