21. 9. 2019  19:21 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identifikačné číslo: 878
Univerzitný e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre zadanú stavbu
Autor: Ing. Zita Hlubocká
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Oponent:Ing. Roman Skácel, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre zadanú stavbu
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je vypracovanie stavebno-technologického projektu pre 1. etapu bytového komplexu Obytná zóna Brižite - sever, Bratislava, Dúbravka - Obytný súbor ,,B´´. Práca obsahuje projekt ZS pre HSV a PSV práce, variantný návrh žeriavov, technickú správu k ZS a časový harmonogram. Ďalšou úlohou bolo spracovanie technologického predpisu na tému výroby podlahy garáže. Jeho súčasťou je aj kontrolný a skúšobný plán. Celú diplomovú prácu som sa snažila spracovať tak, aby riešenie bolo efektívne, optimálne a vhodné pre výstavbu celého objektu.
Kľúčové slová:projekt ZS, podlaha garéže, časový harmonogram

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene