Oct 15, 2019   1:44 p.m. Terézia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identification number: 878
University e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu Polyfunkčná budova Nový Dax, Bratislava
Written by (author): Ing. Milan Boško
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Opponent:Ing. Roman Skácel, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu Polyfunkčná budova Nový Dax, Bratislava
Summary:Zadanou témou pre diplomovú prácu je vypracovanie stavebno-technologickej prípravy pre stavbu polyfunkčná budova NOVÝ DAX. Riešenie špecifického problému som sa venoval metóde zabezpečenia stability stavebnej jamy. Súčasťou práce je aj návrh montážnych prostriedkov. Hlavnou časťou práce je technická správa pre zariadenie staveniska, ktorého súčasťou je časovým harmonogram a taktiež histogram nasadenia pracovníkov počas výstavby.
Key words:vibrobaranidlo ABI, vežový žeriav, zabezpečenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited