16. 9. 2019  14:48 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identifikačné číslo: 878
Univerzitný e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu Bytový komplex STEIN 2 - 1. etapa, Bratislava
Autor: Ing. Tomáš Pribula
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Oponent:Ing. Roman Skácel, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu Bytový komplex STEIN 2 - 1. etapa, Bratislava
Abstrakt:Hlavným cieľom vypracovania mojej diplomovej práce bolo, nájdenie čo najefektívnejšieho spôsobu zrealizovania výstavby bytového komplexu STEIN 2, nachádzajúceho sa v Bratislave. Toto riešenie malo byť čo najefektívnejšie zo stavebno-technologického hľadiska. Preto aby som splnil všetky kritéria k správnemu vyriešeniu tejto problematiky, bolo mojou prvoradou úlohou získanie podkladov k realizácii tejto stavby. Na základe poskytnutej celej PD aj vrátene výkazu výmer, od stavebnej firmy YIT Reding a.s., so sídlom na Račianskej ulici č153 v Bratislave, som mohol následne rozpracovať záverečnú prácu. Rozsah tejto práce zahŕňal vypracovanie textovej a výkresovej časti. Výkresová časť diplomovej práce zahŕňala výkresy situácie zariadenia staveniska pre spodnú stavbu a hrubú stavbu, variantný návrh montážnych prostriedkov, časový plán výstavby vo forme harmonogramu a histogramu, návrh ochrany stien stavebnej jamy tryskovou injektážou vo forme plagátu. Textová časť diplomovej práce bola rozsiahle rozpracovaná do troch kapitol. V prvej kapitole sa nachádza technická správa k zariadeniu staveniska. Druhá kapitola je zameraná na časový plán výstavby bytového komplexu STEIN2. V poslednej časti som mal za úlohu rozpracovať najvhodnejšiu alternatívu stabilizácie stien stavebnej jamy tejto stavby.
Kľúčové slová:Časový plán, STEIN2, Trysková injektáž

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene