21. 9. 2019  19:28 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identifikačné číslo: 878
Univerzitný e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu Staromestská Offices, Bratislava
Autor: Ing. Nadežda Kasperová
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Oponent:Ing. Roman Skácel, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu Staromestská Offices, Bratislava
Abstrakt:Cieľom mojej diplomovej práce je vypracovať stavebno-technologický projekt pre Polyfunkčný objekt Staromestská offices. Projekt obsahuje zariadenie staveniska, časový plán výstavby a návrh riešenia ochrany svahov stavebnej jamy. Kapitolu - Zariadenie staveniska tvorí technická správa, ktorá zahŕňa charakteristiku stavby, charakteristiku staveniska, postup výstavby, koncepciu zariadenia staveniska, ochranu životného prostredia, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a protipožiarnu bezpečnosť. Súčasťou kapitoly sú výkresy situácie zariadenia staveniska pre spodnú stavbu, hrubú stavbu a variantného návrhu montážnych prostriedkov. Časový plán a histogram pracovníkov je riešený v grafickej podobe, v texte sa nachádza komentár k časovému plánu a tabuľky s agregovanými položkami. Môj špecifický problém predstavuje návrh riešenia ochrany svahov stavebnej jamy pomocou podzemných stien. V tejto kapitole som spracovala technologický predpis vrátane grafickej interpretácie.
Kľúčové slová:podzemná stena, pažiaca suspenzia, lanové kotvy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene