Oct 21, 2019   4:52 a.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identification number: 878
University e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Selected parts of construction and technological preparation
Written by (author): Ing. Juraj Gajdoš
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Opponent:Ing. Roman Skácel, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre zadanú stavbu
Summary:Úlohou v mojej diplomovej práci bolo navrhnúť vybrané časti stavebno-technologického realizačného projektu polyfunkčného bytového domu PETRŽALSKÉ DVORY na Úderníckej ulici v Bratislave. Táto práca sa skladá z výkresovej a textovej časti. Výkresová časť pozostáva z variantného návrhu zdvíhacích prostriedkov, projektu zariadenia staveniska pre SS a HSV, časového plánu výstavby, histogramu pracovníkov a špecifického problému. Cieľom návrhu zariadenia staveniska bolo zabezpečiť podmienky pre hospodárne vykonávanie stavebných a montážnych prác s dodržaním lehoty výstavby pri požadovanej kvalite. Časový plán bol navrhnutý s dôrazom na minimalizovanie lehoty výstavby, aby sa predišlo zvýšeným nákladom na prenájme zariadení. V textovej časti 1. Projekt zariadenia staveniska a 2. Časový plán som sa venoval komentárom a výpočtom, podľa ktorých som postupoval pri vypracovaní výkresovej časti. Tieto časti obsahujú návrhy zariadení, ktoré sa nachádzajú vo výkresovej časti. Výpočty sú rozpísané tak, aby sa dal overiť postup. Nachádza sa tu návrh ochrany životného prostredia pre danú stavbu a opatrenia pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. V textovej časti 3. Technologický predpis pre betonáž základovej dosky som sa venoval zásadám rozdelenia základovej dosky na bloky, problémom ktoré vznikajú pri návrhu čerstvého betónu, spôsobu zhotovenia základovej dosky ako aj mechanizmom, ktoré sú potrebné na zhotovenie. Táto časť obsahuje samostatnú kapitolu návrhu ochrany životného prostredia a zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Key words:debnenie, základová doska, betónovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited