21. 9. 2019  19:52 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identifikačné číslo: 878
Univerzitný e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre zadanú stavbu
Autor: Ing. Juraj Gajdoš
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Oponent:Ing. Roman Skácel, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre zadanú stavbu
Abstrakt:Úlohou v mojej diplomovej práci bolo navrhnúť vybrané časti stavebno-technologického realizačného projektu polyfunkčného bytového domu PETRŽALSKÉ DVORY na Úderníckej ulici v Bratislave. Táto práca sa skladá z výkresovej a textovej časti. Výkresová časť pozostáva z variantného návrhu zdvíhacích prostriedkov, projektu zariadenia staveniska pre SS a HSV, časového plánu výstavby, histogramu pracovníkov a špecifického problému. Cieľom návrhu zariadenia staveniska bolo zabezpečiť podmienky pre hospodárne vykonávanie stavebných a montážnych prác s dodržaním lehoty výstavby pri požadovanej kvalite. Časový plán bol navrhnutý s dôrazom na minimalizovanie lehoty výstavby, aby sa predišlo zvýšeným nákladom na prenájme zariadení. V textovej časti 1. Projekt zariadenia staveniska a 2. Časový plán som sa venoval komentárom a výpočtom, podľa ktorých som postupoval pri vypracovaní výkresovej časti. Tieto časti obsahujú návrhy zariadení, ktoré sa nachádzajú vo výkresovej časti. Výpočty sú rozpísané tak, aby sa dal overiť postup. Nachádza sa tu návrh ochrany životného prostredia pre danú stavbu a opatrenia pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. V textovej časti 3. Technologický predpis pre betonáž základovej dosky som sa venoval zásadám rozdelenia základovej dosky na bloky, problémom ktoré vznikajú pri návrhu čerstvého betónu, spôsobu zhotovenia základovej dosky ako aj mechanizmom, ktoré sú potrebné na zhotovenie. Táto časť obsahuje samostatnú kapitolu návrhu ochrany životného prostredia a zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Kľúčové slová:debnenie, základová doska, betónovanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene