Oct 15, 2019   2:07 p.m. Terézia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identification number: 878
University e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Selected parts of construction and technological preparation for construction "KIVIKO residential complex, Bratislava"
Written by (author): Ing. Martin Kováč
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Opponent:Ing. Roman Skácel, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu "Bytový komplex KIVIKO, Bratislava"
Summary:Úlohou záverečnej práce bolo vyhotovenie stavebno-technologického projektu realizácie bytového komplexu KIVIKO a jednotlivých častí projektu. Hlavná časť záverečnej práce riešila projekt zariadenia staveniska pre hrubú stavbu a dokončovacie procesy. Účelom týchto dokumentov bolo navrhnúť situácie staveniska pre jednotlivé etapy stavby. V situáciách som navrhoval rozvrhnutie zariadenia staveniska, vrátane skladovacích a montážnych plôch, umiestnenie sociálnych a administratívnych kontajnerov, až po riešenie staveniskových inžinierskych sietí. Celé zariadenie staveniska sa odvíjalo od počiatočného návrhu montážnych prostriedkov, ktoré bolo potrebné vypracovať v začiatkoch riešenia návrhu zariadenia staveniska. Ďalšou súčasťou záverečnej práce bolo vypracovanie časového plánu výstavby bytového komplexu. Časový plán obsahoval tabuľkovú časť s postupom výstavby, vstupmi a grafickú časť s vykreslením priebehu výstavby. Súčasťou tohto dokumentu je aj grafický histogram pracovníkov. Treťou dôležitou časťou bolo vypracovanie zadaného špecifického problému. V mojom prípade sa jednalo o Optimalizáciu vnútrostaveniskovej dopravy s nájdením optimálneho variantu pre stavbu KIVIKO. Špecifický problém je rozpracovaný v poslednej kapitole technickej správy.
Key words:bytový komplex, časový plán, doprava, optimalizácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited