21. 9. 2019  19:12 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identifikačné číslo: 878
Univerzitný e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu "Bytový komplex KIVIKO, Bratislava"
Autor: Ing. Martin Kováč
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Oponent:Ing. Roman Skácel, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu "Bytový komplex KIVIKO, Bratislava"
Abstrakt:Úlohou záverečnej práce bolo vyhotovenie stavebno-technologického projektu realizácie bytového komplexu KIVIKO a jednotlivých častí projektu. Hlavná časť záverečnej práce riešila projekt zariadenia staveniska pre hrubú stavbu a dokončovacie procesy. Účelom týchto dokumentov bolo navrhnúť situácie staveniska pre jednotlivé etapy stavby. V situáciách som navrhoval rozvrhnutie zariadenia staveniska, vrátane skladovacích a montážnych plôch, umiestnenie sociálnych a administratívnych kontajnerov, až po riešenie staveniskových inžinierskych sietí. Celé zariadenie staveniska sa odvíjalo od počiatočného návrhu montážnych prostriedkov, ktoré bolo potrebné vypracovať v začiatkoch riešenia návrhu zariadenia staveniska. Ďalšou súčasťou záverečnej práce bolo vypracovanie časového plánu výstavby bytového komplexu. Časový plán obsahoval tabuľkovú časť s postupom výstavby, vstupmi a grafickú časť s vykreslením priebehu výstavby. Súčasťou tohto dokumentu je aj grafický histogram pracovníkov. Treťou dôležitou časťou bolo vypracovanie zadaného špecifického problému. V mojom prípade sa jednalo o Optimalizáciu vnútrostaveniskovej dopravy s nájdením optimálneho variantu pre stavbu KIVIKO. Špecifický problém je rozpracovaný v poslednej kapitole technickej správy.
Kľúčové slová:bytový komplex, časový plán, doprava, optimalizácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene