21. 9. 2019  19:30 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identifikačné číslo: 878
Univerzitný e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu "Polyfunkčný objekt Belveder, Banská Bystrica"
Autor: Ing. Peter Oravec
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Oponent:Ing. Roman Skácel, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu "Polyfunkčný objekt Belveder, Banská Bystrica"
Abstrakt:Cieľom mojej diplomovej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie pre zariadenie staveniska s technickou správou a časový plán výstavby pre Polyfunkčný objekt BELVEDER. Prvú časť tvorí spracovanie problematiky situácie zariadenia staveniska pre procesy hrubej stavby, dokončovacích procesov a variantný návrh žeriavov. Druhá časť diplomovej práce pozostáva z časového plánu výstavby vo forme harmonogramu s nasadením stavebnej mechanizácie a histogram pracovníkov. V tretej časti záverečnej práce je spracovaný špecifický problém ako technologický predpis pre hydroizoláciu strešného plášťa. Technologický predpis rieši fóliovú hydroizoláciu plochej strechy polyfunkčného objektu Belveder s priťaženou vrstvou vytvorenou praným kamenivom.
Kľúčové slová:zariadenie staveniska, časový plán, hydroizolácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene