21. 9. 2019  19:27 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identifikačné číslo: 878
Univerzitný e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu "Bytový komplex Belaria, Koliba, Bratislava"
Autor: Ing. Erika Klemová
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Oponent:Ing. Roman Skácel, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu "Bytový komplex Belaria, Koliba, Bratislava"
Abstrakt:V mojej diplomovej práci sa zaoberám vypracovaním stavebno-technologickej prípravy pre stavbu Obytný komplex Belaria Koliba. Obsahuje tri základné kapitoly: projekt zariadenia staveniska, časový plán výstavby a technologický predpis vyhotovenia protiradónovej ochrany. Prvá kapitola obsahuje technickú správu. Tá zahŕňa identifikačné údaje o stavbe, charakteristiku stavby, postup výstavby, koncepciu zariadenia staveniska, ochranu životného prostredia pri výstavbe, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu staveniska. V druhej kapitole je vypracovaný komentár k časovému plánu a tabuľky s agregovanými položkami. Histogram pracovníkov a časový plán je vyriešený v grafickej podobe. V tretej kapitole sa nachádza špecifický problému, a to protiradónová ochrana. Spracovaný je tu technologický predpis pre vyhotovenie protiradónovej hydroizolácie spodnej stavby.
Kľúčové slová:hydroizolácie, obytný komplex, Protiradónová ochrana

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene