Oct 21, 2019   1:39 a.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identification number: 878
University e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Selected parts of construction and technological preparation for construction "VILLINKI apartment complex, Staré Grunty, Bratislava"
Written by (author): Ing. David Schramko
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Opponent:Ing. Roman Skácel, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu "Bytový komplex VILLINKI, Staré Grunty, Bratislava"
Summary:Hlavným cieľom diplomovej práce je navrhnúť zariadenie staveniska a časový plán vyhotovenia Bytového komplexu VILLINKI. V prvej časti som vypracoval projekt organizácie výstavby, časový plán výstavby celého bytového komplexu, riešenie špecifického problému, ktorým bola montáž plastových okien a vypracovanie technologického predpisu, v ktorom je podrobne rozpracovaný a opísaný postup montáže plastových okien. V projekte organizácie výstavby bolo potrebné navrhnúť tri rôzne varianty umiestnenia a počtov žeriavov a analyzovať to najlepšie riešenie. V druhej časti bolo treba vypracovať časový plán aj s histogramom pracovníkov na vyhotovenie bytového komplexu VILLINKI. V tretej časti bolo potrebné navrhnúť zariadenie staveniska na hrubú stavbu a dokončovacie procesy.
Key words:Bytový komplex VILLINKI, Montáž okien, Technologický predpis

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited