21. 9. 2019  19:21 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identifikačné číslo: 878
Univerzitný e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu "Bytový komplex VILLINKI, Staré Grunty, Bratislava"
Autor: Ing. David Schramko
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Oponent:Ing. Roman Skácel, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu "Bytový komplex VILLINKI, Staré Grunty, Bratislava"
Abstrakt:Hlavným cieľom diplomovej práce je navrhnúť zariadenie staveniska a časový plán vyhotovenia Bytového komplexu VILLINKI. V prvej časti som vypracoval projekt organizácie výstavby, časový plán výstavby celého bytového komplexu, riešenie špecifického problému, ktorým bola montáž plastových okien a vypracovanie technologického predpisu, v ktorom je podrobne rozpracovaný a opísaný postup montáže plastových okien. V projekte organizácie výstavby bolo potrebné navrhnúť tri rôzne varianty umiestnenia a počtov žeriavov a analyzovať to najlepšie riešenie. V druhej časti bolo treba vypracovať časový plán aj s histogramom pracovníkov na vyhotovenie bytového komplexu VILLINKI. V tretej časti bolo potrebné navrhnúť zariadenie staveniska na hrubú stavbu a dokončovacie procesy.
Kľúčové slová:Bytový komplex VILLINKI, Montáž okien, Technologický predpis

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene