Oct 19, 2019   12:01 p.m. Kristián
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identification number: 878
University e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Selected parts of building construction preparation for the project "RezidenceLužánky"
Written by (author): Ing. Júlia Vinczeová
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Opponent:Ing. Roman Skácel, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu "Rezidence Lužánky - polyfunkčný objekt, Brno"
Summary:Cieľom záverečnej práce inžinierskeho štúdia je vypracovať podklady k bytovému domu s polyfunkciou z časti technológie stavieb, ktorá obsahuje časové plánovanie výstavby, zariadenie staveniska pre hlavnú a pridruženú stavebnú výrobu a vypracovanie špecifického problému. Ako špecifický problém som riešila optimálne vnútrostaveniskovú dopravu čerstvého betónu, porovnávala som prácu mobilného a stabilného čerpadla. Výkresy k diplomovej práci sú priložené ako samostatné prílohy.
Key words:stavenisková doprava čerstvého betónu, mobilné čerpadlo, mobilné čerpadlo, stabilné čerpadlo, mechanický rozdeľovací výložník, hydraulický výložník, polyfunkčný bytový dom

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited