21. 9. 2019  19:55 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identifikačné číslo: 878
Univerzitný e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu "Bytový dom Fuxova, Bratislava, Petržalka"
Autor: Ing. Patrícia Škrabalová
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Oponent:Ing. Roman Skácel, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu "Bytový dom Fuxova, Bratislava, Petržalka"
Abstrakt:Cieľom mojej diplomovej práce bolo vypracovanie vybraných častí stavebno – technologickej prípravy pre stavbu "Bytový dom Fuxova, Bratislava, Petržalka." Táto práca sa skladá z troch hlavných kapitol, ktoré tvoria textovú a výkresovú časť. V prvej kapitole som sa venovala Projektu zariadenia staveniska, ku ktorému som vypracovala komplexnú technickú správu s ohľadom na ochranu životného prostredia, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu. Výkresovú časť tejto kapitoly tvorí situácia zariadenia staveniska pre etapu hrubej stavby, situácia zariadenia staveniska pre dokončovacie práce a variantný návrh montážnych prostriedkov. Druhá kapitola je vypracovaná v podobe Časového plánu výstavby, vo forme harmonogramu a histogramu pracovníkov. V textovej časti som analyzovala výpočty, podľa ktorých som postupovala pri vypracovaní harmonogramu a histogramu pracovníkov. V tretej kapitole som sa zaoberala technologickým predpisom pre výrobu priemyselnej podlahy.
Kľúčové slová:bytový dom , projekt zariadenia staveniska, časový plán výstavby, priemyselná podlaha

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene