21. 9. 2019  20:00 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identifikačné číslo: 878
Univerzitný e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu: Polyfunkčný bytový dom PETRŽALSKÉ DVORY, III. Etapa
Autor: Ing. Dávid Hanula
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Oponent:Ing. Roman Skácel, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu: Polyfunkčný bytový dom PETRŽALSKÉ DVORY, III. Etapa
Abstrakt:V mojej záverečnej práci som spracoval stavebno-technologickú prípravu pre stavbu polyfunkčného bytového domu PETRŽALSKÉ DVORY III. Etapa – Lokalita v Bratislave, časť Petržalka. V prvej časti práce som vypracoval projekt zariadenia staveniska kde som priblížil technickú správu k zariadeniu staveniska a konštrukčné, materiálové a technické riešenie stavby. Súčasťou práce je aj časový plán výstavby, ktorý je doplnený o histogram pracovníkov. Druhá časť práce predstavuje kruhové debnenie DOKA H20 a následné použitie na konkrétnom stavebnom projekte. Takto spracovaný projekt staveniska poskytuje ucelený náhľad na prípravu a priebeh výstavby, tiež čerpanie finančných a ľudských zdrojov. Snažil som sa v práci poukázať na všetky podnety a otázky, ktoré by mohli vzniknúť počas stavebno-technologickej prípravy a následne počas výstavby stavebného diela.
Kľúčové slová:projekt, zariadenie, plán , výstavby , debnenie, technickú, stavenisko, kruhové, doka

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene