Oct 19, 2019   12:45 p.m. Kristián
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identification number: 878
University e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Construction - Technological Project Residental Houses, Jurska street, Bratislava
Written by (author): Ing. Marek Slušňák
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Opponent:Ing. Roman Skácel, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu Bytový komplex, Jurská ul., Bratislava
Summary:Cieľom mojej záverečnej práce bolo spracovať stavebno-technologický projekt pre vyhotovenie Bytového komplexu Jurská ako aj navrhnúť technologický predpis pre riešenie konkrétneho problému počas výstavby. Záverečná práca je rozdelená na 3 bloky. Prvý blok mal za úlohu navrhnúť projekt zariadenia staveniska pre realizáciu spodnej stavby a hrubej stavby. Optimalizovať priestorové rozloženie staveniska a posúdiť všetky faktory, ktoré majú naň vplyv. Návrh staveniskových plôch sa odvíjal od prvotného návrhu zdvíhacích mechanizmov. Druhý blok záverečnej práce bolo navrhnúť časový plán výstavby vo forme harmonogramu a následne z harmonogramu vytiahnuť počty pracovníkov na stavenisku. Tretí blok sa zaoberal riešením konkrétneho technologického problému – špeciálneho zakladania stavby na mikropilótach, kde som zvážil možnosti prúdovej injektáže, vybral tú najvhodnejšiu a následne na ňu vypracoval technologický predpis pre daný Bytový komplex.
Key words:Prúdová injektáž, Časový plán, Zariadenie staveniska

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited