21. 9. 2019  19:17 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identifikačné číslo: 878
Univerzitný e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu Bytový komplex, Jurská ul., Bratislava
Autor: Ing. Marek Slušňák
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Oponent:Ing. Roman Skácel, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu Bytový komplex, Jurská ul., Bratislava
Abstrakt:Cieľom mojej záverečnej práce bolo spracovať stavebno-technologický projekt pre vyhotovenie Bytového komplexu Jurská ako aj navrhnúť technologický predpis pre riešenie konkrétneho problému počas výstavby. Záverečná práca je rozdelená na 3 bloky. Prvý blok mal za úlohu navrhnúť projekt zariadenia staveniska pre realizáciu spodnej stavby a hrubej stavby. Optimalizovať priestorové rozloženie staveniska a posúdiť všetky faktory, ktoré majú naň vplyv. Návrh staveniskových plôch sa odvíjal od prvotného návrhu zdvíhacích mechanizmov. Druhý blok záverečnej práce bolo navrhnúť časový plán výstavby vo forme harmonogramu a následne z harmonogramu vytiahnuť počty pracovníkov na stavenisku. Tretí blok sa zaoberal riešením konkrétneho technologického problému – špeciálneho zakladania stavby na mikropilótach, kde som zvážil možnosti prúdovej injektáže, vybral tú najvhodnejšiu a následne na ňu vypracoval technologický predpis pre daný Bytový komplex.
Kľúčové slová:Prúdová injektáž, Časový plán, Zariadenie staveniska

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene