Oct 21, 2019   4:58 a.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identification number: 878
University e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Construction - Technological Project Residental House NIDO, Tomášikova a Trnavská street, Nové Mesto
Written by (author): Ing. Marek Bíro
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Opponent:Ing. Roman Skácel, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu Bytový dom NIDO, Tomášikova a Trnavská ul., Nové Mesto
Summary:V mojej diplomovej práci riešim technológiu výstavby bytového domu v Bratislave v mestskej časti Nové Mesto. Jednými z hlavných úloh bolo vypracovať časový plán výstavby, histogram pracovníkov, návrh montážnych prostriedkov a návrh zariadenia staveniska. Špecifický problém, ktorý som riešil pre túto stavbu je posudzovanie pohľadového betónu. Súčasťou práce je aj spracovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrana životného prostredia. Vypracovanie zahŕňa technickú správu, výkresovú a grafická časť.
Key words:Nido, technológia výstavby, pohľadový betón, bytový dom

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited