21. 9. 2019  20:02 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identifikačné číslo: 878
Univerzitný e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu Polyfunkčný komplex MATADOR, Kopčianska ul., Bratislava
Autor: Ing. Martin Kosák
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Oponent:Ing. Roman Skácel, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu Polyfunkčný komplex MATADOR, Kopčianska ul., Bratislava
Abstrakt:Cieľom mojej diplomovej práce je navrhnúť stavebno-technologickú prípravu pre stavbu polyfunkčného komplexu Matador, ktorý sa bude nachádzať na Kopčianskej ulici v Petržalke. Diplomová práca pozostáva z troch nosných častí. Prvou je projekt zariadenia staveniska, ktorý sa skladá z textovej a výkresovej časti. V textovej časti je obsiahnutá charakteristika stavby, staveniska, objektová skladba, bližšia špecifikácia stavby, koncepcia postupu výstavby a popis objektov zariadenia staveniska. V textovej časti je spracovaná aj ochrana zdravia pri práci a ochrana životného prostredia. Vo výkresovej časti je obsiahnuté zariadenie staveniska pre dve etapy a to pre hrubú stavbu a spodnú hrubú stavbu. Druhá časť je zameraná na časový plán výstavby polyfunkčného komplexu matador. Časový plán som vyhotovil v programe Microsoft Project. Nachádzajú sa v ňom jednotlivé činnosti, ktoré sú zadefinované časom výstavby, počtom nasadených pracovníkov a majú určené poradie. V tretej časti je spracovaný špecifický problém, ktorým je technologický predpis pre búracie práce. Tento predpis je zameraný na koncepciu postupu búracích prác, na nakladanie z odpadmi vzniknutými počas búracích prác a s ich zhodnotením na stavbe.
Kľúčové slová:Nakladanie s odpadom, Časový plán, Demolácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene