Oct 19, 2019   11:44 a.m. Kristián
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identification number: 878
University e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Construction - Technological Project: Multifunctional complex Prievozská - New APOLLO, Bratislava
Written by (author): Ing. Ľubica Jandurová
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Opponent:Ing. Roman Skácel, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu Polyfunkčný areál Prievozská - Nové APOLLO, Bratislava
Summary:Predmetom mojej práce bolo vypracovať projekt zariadenia staveniska pre vybrané časti stavebno-technologickej prípravy realizácie s cieľom navrhnúť ideálny proces organizácie výstavby Polyfunkčného areálu Prievozská – Nové Apollo, ako aj navrhnúť technologický predpis asanácie pôvodného objektu BC Apollo 1. Záverečná práca je rozdelená na 3 časti. V 1. časti bolo za úlohu navrhnúť projekt zariadenia staveniska pre realizáciu spodnej a hrubej stavby – optimalizácia priestorového rozloženia staveniska a posúdenie všetkých faktorov, ktoré naň vplývajú. Druhá časť diplomovej práce sa zaoberá časovým plánom vo forme harmonogramu a následne z neho určenie počtu pracovníkov pomocou histogramu. V tretej časti je riešený konkrétny technologický problém – asanácia starého objektu BC Apollo 1, kde je vypracovaný technologický predpis.
Key words:Polyfunkčný areál, časový plán, harmonogram, demolácia objektu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited