21. 9. 2019  19:35 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identifikačné číslo: 878
Univerzitný e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu Polyfunkčný areál Prievozská - Nové APOLLO, Bratislava
Autor: Ing. Ľubica Jandurová
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Oponent:Ing. Roman Skácel, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre stavbu Polyfunkčný areál Prievozská - Nové APOLLO, Bratislava
Abstrakt:Predmetom mojej práce bolo vypracovať projekt zariadenia staveniska pre vybrané časti stavebno-technologickej prípravy realizácie s cieľom navrhnúť ideálny proces organizácie výstavby Polyfunkčného areálu Prievozská – Nové Apollo, ako aj navrhnúť technologický predpis asanácie pôvodného objektu BC Apollo 1. Záverečná práca je rozdelená na 3 časti. V 1. časti bolo za úlohu navrhnúť projekt zariadenia staveniska pre realizáciu spodnej a hrubej stavby – optimalizácia priestorového rozloženia staveniska a posúdenie všetkých faktorov, ktoré naň vplývajú. Druhá časť diplomovej práce sa zaoberá časovým plánom vo forme harmonogramu a následne z neho určenie počtu pracovníkov pomocou histogramu. V tretej časti je riešený konkrétny technologický problém – asanácia starého objektu BC Apollo 1, kde je vypracovaný technologický predpis.
Kľúčové slová:Polyfunkčný areál, časový plán, harmonogram, demolácia objektu

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene