Oct 21, 2019   4:18 a.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identification number: 878
University e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Residental house
Written by (author): Bc. Martin Hrivnák
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Opponent:Ing. Marek Ďubek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Úlohou mojej bakalárskej práce bolo spracovanie výstavby bytového domu. Navrhnutý bytový dom vychádza z ateliérovej tvorby v predchádzajúcom semestri. Práca obsahuje dve základné časti: textovú a výkresovú. Hlavnými bodmi sú projekt organizácie výstavby, s časovým plánom výstavby hrubej stavby a výkresovou prílohou. Podrobne je analyzovaný projekt realizácie debnenia monolitickej železobetónovej dosky, so systémom Peri MULTIFLEX. Pre zaistenie kvality výrobného produktu, sa prikladá skúšobný a kontrolný plán a technologický predpis zostrojenia stropného debnenia.
Key words:výstavba, debnenie stropov, bytový dom

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited