27. 9. 2020  6:01 Cyprián
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identifikačné číslo: 878
Univerzitný e-mail: ivan.juricek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra technológie stavieb (SvF)

     
     
     Publikácie
     
Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Polyfunkčný objekt Staré Grunty
Autor: Ing. Jana Nováková
Pracovisko:
Vedúci práce:
doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Polyfunkčný objekt Staré Grunty
Abstrakt:6 ZÁVER V mojej diplomovej práci som sa venovala stavebno-technologickej príprave stavby bytových domov objektu -- Staré Grunty. Stavebnotechnologická príprava realizácie stavebného diela je dôležitá pre zabezpečenie rentabilnosti a konkurencieschopnosti stavebného podniku. Podrobné spracovanie stavebnotechnologickej prípravy od predvýrobnej, výrobnej až po prevadzkovú nám umožní relatívne lacné a kvalitné budovanie stavieb. Vypracovaním časového plánu výstavby a jeho dodržiavaním môžeme významne znížiť náklady spojené s výstavbou stavebného diela a predísť tým oneskoreniu ukončenia stavby. Čím viac sa podarí odhadnúť skutočné podmienky výstavby v štádiu prípravy stavby, tým spoľahlivejšie budú splnené očakávania stavebníka. Súčasťou stavebnotechnologickej prípravy zhotoviteľa je zariadenie staveniska, ktoré dimenzujeme tak, aby sa zabezpečili podmienky pre hospodárne vykonávanie stavebných a montážnych prác, pri dodržiavaní času výstavby a požadovanej kvality zhotovovaného diela a vhodnú organizáciu a riadenie stavebných prác vrátane dopravy a skladovania stavebného materiálu. Osobitnými vlastnosťami zariadenia staveniska sú jeho dočasnosť a skutočnosť, že pri výstavbe objektu sa zúčastňuje množstvo zhotoviteľov s rôznymi požiadavkami na zariadenie staveniska.
Kľúčové slová:
staveniska, stavby, yariadenie


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene