Oct 16, 2019   9:46 a.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identification number: 878
University e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Polyfunctional house Stare Grunty
Written by (author): Ing. Jana Nováková
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Opponent:doc. Ing. Oto Makýš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Polyfunkčný objekt Staré Grunty
Summary:6 ZÁVER V mojej diplomovej práci som sa venovala stavebno-technologickej príprave stavby bytových domov objektu -- Staré Grunty. Stavebnotechnologická príprava realizácie stavebného diela je dôležitá pre zabezpečenie rentabilnosti a konkurencieschopnosti stavebného podniku. Podrobné spracovanie stavebnotechnologickej prípravy od predvýrobnej, výrobnej až po prevadzkovú nám umožní relatívne lacné a kvalitné budovanie stavieb. Vypracovaním časového plánu výstavby a jeho dodržiavaním môžeme významne znížiť náklady spojené s výstavbou stavebného diela a predísť tým oneskoreniu ukončenia stavby. Čím viac sa podarí odhadnúť skutočné podmienky výstavby v štádiu prípravy stavby, tým spoľahlivejšie budú splnené očakávania stavebníka. Súčasťou stavebnotechnologickej prípravy zhotoviteľa je zariadenie staveniska, ktoré dimenzujeme tak, aby sa zabezpečili podmienky pre hospodárne vykonávanie stavebných a montážnych prác, pri dodržiavaní času výstavby a požadovanej kvality zhotovovaného diela a vhodnú organizáciu a riadenie stavebných prác vrátane dopravy a skladovania stavebného materiálu. Osobitnými vlastnosťami zariadenia staveniska sú jeho dočasnosť a skutočnosť, že pri výstavbe objektu sa zúčastňuje množstvo zhotoviteľov s rôznymi požiadavkami na zariadenie staveniska.
Key words:staveniska, stavby, yariadenie


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited