18. 8. 2019  8:33 Elena, Helena
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identifikační číslo: 878
Univerzitní e-mail: ivan.juricek [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Obytný súbor GREEN PARK Bratislava
Autor: Ing. Milan Guráň
Pracoviště: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Oponent:doc. Ing. Oto Makýš, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Obytný súbor GREEN PARK Bratislava
Abstrakt:V mojej diplomovej práci som sa venoval stavebno-technologickej príprave obytného súboru bytových domov Green Park B. Zariadenie staveniska obsahuje výkresovú časť, časový plán a technickú správu. Zariadenie staveniska vyhovuje všetkým požiadavkám z hľadiska kvality, času využívania a bezpečnosti. Stavenisková doprava je riešená vnútornou komunikáciou tvorenou prevažne panelovou cestou okolo celého staveniska, dvoma vežovými žeriavmi Liebherr 40K. Výkresová časť zachytáva všetky náležitosti potrebné pre realizáciu zemných prác a hrubej stavby. Na vypracovanie tejto časti som použil počítačový program Auto CAD. Časový plán som navrhol tak, aby všetky činnosti vyhovovali technologickým požiadavkám. Pokúšal som sa dosiahnuť čo najkratšiu dobu výstavby na dané podmienky. Časový plán som vyhotovil v počítačovom programe Microsoft Project a je spracovaný vo forme harmonogramu a histogramu nasadenia pracovníkov. Poskytuje informácie o postupe výstavby, umožní kontrolovať realizáciu v čase výstavby. Výstupy môžu pomôcť pri k lepšiemu a efektívnejšiemu plánovaniu, kontrole a realizovaniu výstavby. Pri spracovaní celej technickej správy som využil počítačový program Microsoft Word. Výkresy zariadenia staveniska, časový plán a technická správa k zariadeniu staveniska pomôžu zhotoviteľovi stavby pri inštalácii zariadení staveniska. Technologický predpis som vypracoval na tému zabespečenie dilatácie základovej dosky. Tento predpis je vypracovaný pre obytný súbor bytových domov Green park B, ale môže byť použitý na objektoch s podobnými podmienkami pre zhotovenie dilatácie. Dôležitým problémom je nízka kvalita stavebných činností. Je spôsobená práve chýbajúcimi predpismi, ktoré majú uľahčiť prácu zamestnancov a organizáciám, ktoré sa podieľajú na výstavbe stavebného diela, kde sa daný typ konštrukcie používa. Správne vypracovaný návrh dilatácie základovej dosky zjednodušuje postup jej vyhotovenia a znižuje finančné náklady. Tie môžu vzniknúť pri nesprávne zvolenom technickom postupe vyhotovenia základovej dosky.
Klíčová slova:Zariadenie staveniska, Technologický predpis, Technická správa


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně