Oct 16, 2019   8:46 a.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identification number: 878
University e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Residential complex Green park
Written by (author): Ing. Milan Guráň
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Opponent:doc. Ing. Oto Makýš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Obytný súbor GREEN PARK Bratislava
Summary:V mojej diplomovej práci som sa venoval stavebno-technologickej príprave obytného súboru bytových domov Green Park B. Zariadenie staveniska obsahuje výkresovú časť, časový plán a technickú správu. Zariadenie staveniska vyhovuje všetkým požiadavkám z hľadiska kvality, času využívania a bezpečnosti. Stavenisková doprava je riešená vnútornou komunikáciou tvorenou prevažne panelovou cestou okolo celého staveniska, dvoma vežovými žeriavmi Liebherr 40K. Výkresová časť zachytáva všetky náležitosti potrebné pre realizáciu zemných prác a hrubej stavby. Na vypracovanie tejto časti som použil počítačový program Auto CAD. Časový plán som navrhol tak, aby všetky činnosti vyhovovali technologickým požiadavkám. Pokúšal som sa dosiahnuť čo najkratšiu dobu výstavby na dané podmienky. Časový plán som vyhotovil v počítačovom programe Microsoft Project a je spracovaný vo forme harmonogramu a histogramu nasadenia pracovníkov. Poskytuje informácie o postupe výstavby, umožní kontrolovať realizáciu v čase výstavby. Výstupy môžu pomôcť pri k lepšiemu a efektívnejšiemu plánovaniu, kontrole a realizovaniu výstavby. Pri spracovaní celej technickej správy som využil počítačový program Microsoft Word. Výkresy zariadenia staveniska, časový plán a technická správa k zariadeniu staveniska pomôžu zhotoviteľovi stavby pri inštalácii zariadení staveniska. Technologický predpis som vypracoval na tému zabespečenie dilatácie základovej dosky. Tento predpis je vypracovaný pre obytný súbor bytových domov Green park B, ale môže byť použitý na objektoch s podobnými podmienkami pre zhotovenie dilatácie. Dôležitým problémom je nízka kvalita stavebných činností. Je spôsobená práve chýbajúcimi predpismi, ktoré majú uľahčiť prácu zamestnancov a organizáciám, ktoré sa podieľajú na výstavbe stavebného diela, kde sa daný typ konštrukcie používa. Správne vypracovaný návrh dilatácie základovej dosky zjednodušuje postup jej vyhotovenia a znižuje finančné náklady. Tie môžu vzniknúť pri nesprávne zvolenom technickom postupe vyhotovenia základovej dosky.
Key words:Zariadenie staveniska, Technologický predpis, Technická správa


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited