21. 9. 2019  19:35 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identifikačné číslo: 878
Univerzitný e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Obytný súbor GREEN PARK Bratislava
Autor: Ing. Milan Guráň
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Oponent:doc. Ing. Oto Makýš, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Obytný súbor GREEN PARK Bratislava
Abstrakt:V mojej diplomovej práci som sa venoval stavebno-technologickej príprave obytného súboru bytových domov Green Park B. Zariadenie staveniska obsahuje výkresovú časť, časový plán a technickú správu. Zariadenie staveniska vyhovuje všetkým požiadavkám z hľadiska kvality, času využívania a bezpečnosti. Stavenisková doprava je riešená vnútornou komunikáciou tvorenou prevažne panelovou cestou okolo celého staveniska, dvoma vežovými žeriavmi Liebherr 40K. Výkresová časť zachytáva všetky náležitosti potrebné pre realizáciu zemných prác a hrubej stavby. Na vypracovanie tejto časti som použil počítačový program Auto CAD. Časový plán som navrhol tak, aby všetky činnosti vyhovovali technologickým požiadavkám. Pokúšal som sa dosiahnuť čo najkratšiu dobu výstavby na dané podmienky. Časový plán som vyhotovil v počítačovom programe Microsoft Project a je spracovaný vo forme harmonogramu a histogramu nasadenia pracovníkov. Poskytuje informácie o postupe výstavby, umožní kontrolovať realizáciu v čase výstavby. Výstupy môžu pomôcť pri k lepšiemu a efektívnejšiemu plánovaniu, kontrole a realizovaniu výstavby. Pri spracovaní celej technickej správy som využil počítačový program Microsoft Word. Výkresy zariadenia staveniska, časový plán a technická správa k zariadeniu staveniska pomôžu zhotoviteľovi stavby pri inštalácii zariadení staveniska. Technologický predpis som vypracoval na tému zabespečenie dilatácie základovej dosky. Tento predpis je vypracovaný pre obytný súbor bytových domov Green park B, ale môže byť použitý na objektoch s podobnými podmienkami pre zhotovenie dilatácie. Dôležitým problémom je nízka kvalita stavebných činností. Je spôsobená práve chýbajúcimi predpismi, ktoré majú uľahčiť prácu zamestnancov a organizáciám, ktoré sa podieľajú na výstavbe stavebného diela, kde sa daný typ konštrukcie používa. Správne vypracovaný návrh dilatácie základovej dosky zjednodušuje postup jej vyhotovenia a znižuje finančné náklady. Tie môžu vzniknúť pri nesprávne zvolenom technickom postupe vyhotovenia základovej dosky.
Kľúčové slová:Zariadenie staveniska, Technologický predpis, Technická správa


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene