Oct 21, 2019   6:08 a.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identification number: 878
University e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Hotel HOLIDAY EXPRESS, Galvaniho street Bratislava
Written by (author): Ing. Lukáš Koválik
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Opponent:doc. Ing. Oto Makýš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hotel HOLIDAY EXPRESS, Galvaniho ul. Bratislava
Summary:V súčasnosti sa pri spracovaní stavebno-technologického projektu stáva jedným z najdôležitejších faktorov stanovenie optimálneho a ekonomicky najvýhodnejšieho spôsobu realizácie stavieb v daných podmienkach, pri zabezpečení plynulosti stavebnej výroby. V konkurenčnom boji stavebných firiem o zákazníka sa nedostáva do popredia len otázka kvality stavebných konštrukcii, cena ich vyhotovenia, tepelno-technické vlastnosti, náklady na prevádzku a údržbu, ale aj lehota výstavby, ktorá je určujúcim parametrom pre potenciálneho investora. Ponúknuť klientovi atraktívny termín je jedna stránka problému, druhou je vyhnúť sa sankciám za nedodržanie lehoty výstavby alebo jej kvality. Z vyššie uvedených dôvodov som sa usiloval pri spracovaní diplomovej práce brať čo najviac do úvahy časový faktor, ktorý zohráva pri výstavbe Hotela HOLIDAY EXPRESS pravdepodobne najdôležitejšiu úlohu. Ked'že všetko zariadenie staveniska a aj potrebný materiál na debnenie je v prenájme, skrátenie doby výstavby prispeje k zníženiu nákladov na výstavbu. Úlohou diplomovej práce bolo optimálne navrhnúť zariadenie staveniska pre daný objekt počas výstavby, časový plán pre výstavbu objektu a navrhnúť optimálne debnenie pre návrh zaoblenej stenovej konštrukcie.
Key words:staveniska, hotela, konštrukcie, termin


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited