21. 9. 2019  19:31 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identifikačné číslo: 878
Univerzitný e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Hotel HOLIDAY EXPRESS, Galvaniho ul. Bratislava
Autor: Ing. Lukáš Koválik
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Oponent:doc. Ing. Oto Makýš, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Hotel HOLIDAY EXPRESS, Galvaniho ul. Bratislava
Abstrakt:V súčasnosti sa pri spracovaní stavebno-technologického projektu stáva jedným z najdôležitejších faktorov stanovenie optimálneho a ekonomicky najvýhodnejšieho spôsobu realizácie stavieb v daných podmienkach, pri zabezpečení plynulosti stavebnej výroby. V konkurenčnom boji stavebných firiem o zákazníka sa nedostáva do popredia len otázka kvality stavebných konštrukcii, cena ich vyhotovenia, tepelno-technické vlastnosti, náklady na prevádzku a údržbu, ale aj lehota výstavby, ktorá je určujúcim parametrom pre potenciálneho investora. Ponúknuť klientovi atraktívny termín je jedna stránka problému, druhou je vyhnúť sa sankciám za nedodržanie lehoty výstavby alebo jej kvality. Z vyššie uvedených dôvodov som sa usiloval pri spracovaní diplomovej práce brať čo najviac do úvahy časový faktor, ktorý zohráva pri výstavbe Hotela HOLIDAY EXPRESS pravdepodobne najdôležitejšiu úlohu. Ked'že všetko zariadenie staveniska a aj potrebný materiál na debnenie je v prenájme, skrátenie doby výstavby prispeje k zníženiu nákladov na výstavbu. Úlohou diplomovej práce bolo optimálne navrhnúť zariadenie staveniska pre daný objekt počas výstavby, časový plán pre výstavbu objektu a navrhnúť optimálne debnenie pre návrh zaoblenej stenovej konštrukcie.
Kľúčové slová:staveniska, hotela, konštrukcie, termin


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene