Oct 16, 2019   8:49 a.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identification number: 878
University e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Flat-building
Written by (author): Ing. Silvia Caklová
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Opponent:Ing. Vladimír Beňo
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Abstrakt Cieľom bakalárskej práce je preukázať získané vedomosti počas trojročného štúdia na Stavebnej fakulte STU v Bratislave so zameraním na realizáciu hrubej stavby polyfunkčného objektu. V práci je stručne popísaný technologický predpis vyhotovenia debnenia pre železobetónové stropné dosky a projekt organizácie výstavby s jeho jednotlivými bodmi. Taktiež sú v nej popísané bezpečnosti pri prácach na stavbe, ktoré sa musia dodržiavať a ochrana životného prostredia. V neposlednom rade práca obsahuje obrázky niektorých zariadení a strojov, ktoré sa budú používať pri výstavbe bytového domu. Na záver by som chcela podotknúť, že pri návrhu obvodového muriva sú použité výrobky HELUZ s tepelnoizolačnou perlitovou výplňou, čím odpadá prípadné dodatočné zatepľovanie objektu.
Key words:debnenie, heluz, perlitová výplň

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited