Oct 21, 2019   2:31 a.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identification number: 878
University e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Residential building, Štúrova st., Nitra
Written by (author): Ing. Lenka Repiská
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Opponent:Ing. Peter Briatka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Polyfunkčný bytový dom, Štúrova ul., Nitra
Summary:Úlohou projektanta P.O.V. je navrhnúť čo najlepšie a najefektívnejšie využitie finančných prostriedkov na zabezpečenie výstavby stavebného objektu. Projektant by mal zabezpečiť plynulosť výstavby pri zohľadnení všetkých vplyvov na stavbu a okolité prostredie. Každá stavba má svoje špecifické podmienky, ktoré treba zohľadniť pri výstavbe objektu. Je veľmi dôležité, keď sa zaoberá ochranou životného prostredia a o čo najbezpečnejšie pracovisko. P.O.V. je potrebné vypracovať pri realizácii väčších stavieb. Na každej stavbe sa podieľajú mnohí dodávatelia, ktorí používajú rôzne technológie a materiály. Tieto špecifikácie dodávateľov treba vhodne riadiť a časovať. V projekte organizácie výstavby polyfunkčného bytového domu bolo riešené využitie staveniska. V časovom pláne výstavby stavebných objektov sa riešilo nasadenie rôznych profesií, zásobovanie materiálom, strojov a komplexné riešenie problematiky technológie výstavby stavebného objektu SO -- 01 (Polyfunkčný bytový dom, Štúrova ul., Nitra). Vytvorením požadovaného technologického riešenia stavebného objektu sme zhodnotili časový plán realizácie hrubej stavby a vypočítať potrebné zdroje pre zabezpečenie plynulosti výstavby. Pri vypracovaní P.O.V. sa zohľadnili právne predpisy a normy súvisiace s projektovaním organizácie výstavby. Dodržanie P.O.V. zabezpečuje plynulosť výstavby, ochranu životného prostredia a bezpečnosť pracovníkov pri vykonaní práce
Key words:Doka, Nitra,Štúrová ulica, POV

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited