21. 9. 2019  19:16 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identifikačné číslo: 878
Univerzitný e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Polyfunkčný bytový dom, Štúrova ul., Nitra
Autor: Ing. Lenka Repiská
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Oponent:Ing. Peter Briatka, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Polyfunkčný bytový dom, Štúrova ul., Nitra
Abstrakt:Úlohou projektanta P.O.V. je navrhnúť čo najlepšie a najefektívnejšie využitie finančných prostriedkov na zabezpečenie výstavby stavebného objektu. Projektant by mal zabezpečiť plynulosť výstavby pri zohľadnení všetkých vplyvov na stavbu a okolité prostredie. Každá stavba má svoje špecifické podmienky, ktoré treba zohľadniť pri výstavbe objektu. Je veľmi dôležité, keď sa zaoberá ochranou životného prostredia a o čo najbezpečnejšie pracovisko. P.O.V. je potrebné vypracovať pri realizácii väčších stavieb. Na každej stavbe sa podieľajú mnohí dodávatelia, ktorí používajú rôzne technológie a materiály. Tieto špecifikácie dodávateľov treba vhodne riadiť a časovať. V projekte organizácie výstavby polyfunkčného bytového domu bolo riešené využitie staveniska. V časovom pláne výstavby stavebných objektov sa riešilo nasadenie rôznych profesií, zásobovanie materiálom, strojov a komplexné riešenie problematiky technológie výstavby stavebného objektu SO -- 01 (Polyfunkčný bytový dom, Štúrova ul., Nitra). Vytvorením požadovaného technologického riešenia stavebného objektu sme zhodnotili časový plán realizácie hrubej stavby a vypočítať potrebné zdroje pre zabezpečenie plynulosti výstavby. Pri vypracovaní P.O.V. sa zohľadnili právne predpisy a normy súvisiace s projektovaním organizácie výstavby. Dodržanie P.O.V. zabezpečuje plynulosť výstavby, ochranu životného prostredia a bezpečnosť pracovníkov pri vykonaní práce
Kľúčové slová:Doka, Nitra,Štúrová ulica, POV

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene