21. 9. 2019  19:31 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identifikačné číslo: 878
Univerzitný e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom Zadunajská ul. Bratislava
Autor: Ing. Lenka Ondrášová
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Oponent:Ing. Vladimír Beňo
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bytový dom Zadunajská ul. Bratislava
Abstrakt:Témou mojej bakalárskej práce bolo vypracovanie Projektu organizácie výstavby pre stavebný objekt -- Bytový dom Zadunajská so zameraním na hrubú stavbu. Projekt organizácie výstavby zahrňuje technickú správu, časový plán realizácie hrubej stavby a situáciu.Stručná technická správa zahŕňa všetky základné informácie o navrhovanom objekte. Časový plán je tvorený technologickým normálom s jednotlivámi položkami ,histogramom pracovíkov a harmonogramom nasadenia stavebnej mechanizácie. Ako podklad ku spracovaniu POV som použila realizačný projekt, ktorý som spracovala v rámci Ateliérovej tvorby. Situácia POV obsahuje jestvujúci stav na stavenisku, navrhovaný stav a zariadenia. Cieľom POV je plynulá a kvalitná výstavba bytového domu. Druhá časť bakalárskej práce pozostáva z technologického predpisu pre vyhotovenie železobetónového stropu na všetkých typických podlažiach môjho projektu. Zahŕňa potrebný materáil, pripravenosť pracoviska ,pripravenosť stavebných konštrukcií a samotný postup od debnenia cez vystužovanie a betonáž až po oddebňovanie konštrukcie. Prílohou k technologickému predpisu bude kontrolný a skúšobný plán a výkres debnenia . V časti KPS som riešila pôdorys typického podlažia, priečny rez celým objektom ,výkres pôdorysu a rezov základových pásov a pohľady,ktoré dodávajú celkový pohľad bytového domu. ča
Kľúčové slová:technologický predpis, POV, časový plán

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene