Oct 18, 2019   6:22 a.m. Lukáš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identification number: 878
University e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Apartment dwelling house
Written by (author): Jozef Mikulka
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Opponent:Ing. Peter Briatka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis is incomplete


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Témou bakalárskej práce je príprava realizácie výstavby bytového domu. Jej obsahom je projekt organizácie výstavby ( POV ), situácia k projektu organizácie výstavby, časový plán výstavby so zameraním na realizáciu hrubej stavby a osobitnou súčasťou je technologický predpis pre realizáciu horizontálnych monolitických betónových konštrukcií. Význam projektu organizácie výstavby pre úspešnú realizáciu projektovanej stavby ocenia všetci účastníci stavebného konania i výstavby. Projekt organizácie výstavby rieši zariadenie staveniska, mechanizmy potrebné pri výstavbe, napojenie na inžinierske siete ( odber vody, napojenie na elektrickú energiu, napojenie na verejnú kanalizáciu ), vymedzenie potrebného miesta pre skládky materiálov, umiestnenie a návrh sociálnych a hygienických zariadení. Projekt organizácie výstavby zabezpečuje, aby výstavba bytového domu nezaťažovala životné prostredie a tak čo najmenej naň vplývala. Výsledkom projektu organizácie výstavby je situácia k POV v mierke 1:250. Časový plán informuje o časovom priebehu prípravy a realizácie výstavby. Časový plán výstavby je spracovaný formou harmonogramu. Dáva nám reálny obraz o postupe prác výstavby ( množstvách ), množstve pracovníkov potrebných v daný čas pri výstavbe, začlenení profesií, potrebných mechanizmov pri jednotlivých prácach, dĺžke výstavby, podľa neho sa zabezpečuje dodávka materiálov. Osobitnou časťou bakalárske práce je technologický predpis pre realizáciu zvislých monolitických betónových konštrukcií. Zahŕňa všetky procesy a práce k vyhotoveniu danej železobetónovej konštrukcie (návrh zloženie čerstvého betónu, výrobný proces odebnenia a betonáže, postup prác ). Vypracovaním technologického predpisu máme prehľad o rozsahu prác, montáži potrebných prvkov k vytvoreniu spĺňajúcich konštrukčných vlastností vodorovnej konštrukcie. Bakalárska práca je dôkazom toho, aká je dôležitá príprava pred realizáciou výstavby objektov a stavieb.
Key words:debnenie, POV, predpis


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited