21. 9. 2019  19:18 Matúš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identifikačné číslo: 878
Univerzitný e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom
Autor: Jozef Mikulka
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Oponent:Ing. Peter Briatka, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca je nekompletná


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bytový dom
Abstrakt:Témou bakalárskej práce je príprava realizácie výstavby bytového domu. Jej obsahom je projekt organizácie výstavby ( POV ), situácia k projektu organizácie výstavby, časový plán výstavby so zameraním na realizáciu hrubej stavby a osobitnou súčasťou je technologický predpis pre realizáciu horizontálnych monolitických betónových konštrukcií. Význam projektu organizácie výstavby pre úspešnú realizáciu projektovanej stavby ocenia všetci účastníci stavebného konania i výstavby. Projekt organizácie výstavby rieši zariadenie staveniska, mechanizmy potrebné pri výstavbe, napojenie na inžinierske siete ( odber vody, napojenie na elektrickú energiu, napojenie na verejnú kanalizáciu ), vymedzenie potrebného miesta pre skládky materiálov, umiestnenie a návrh sociálnych a hygienických zariadení. Projekt organizácie výstavby zabezpečuje, aby výstavba bytového domu nezaťažovala životné prostredie a tak čo najmenej naň vplývala. Výsledkom projektu organizácie výstavby je situácia k POV v mierke 1:250. Časový plán informuje o časovom priebehu prípravy a realizácie výstavby. Časový plán výstavby je spracovaný formou harmonogramu. Dáva nám reálny obraz o postupe prác výstavby ( množstvách ), množstve pracovníkov potrebných v daný čas pri výstavbe, začlenení profesií, potrebných mechanizmov pri jednotlivých prácach, dĺžke výstavby, podľa neho sa zabezpečuje dodávka materiálov. Osobitnou časťou bakalárske práce je technologický predpis pre realizáciu zvislých monolitických betónových konštrukcií. Zahŕňa všetky procesy a práce k vyhotoveniu danej železobetónovej konštrukcie (návrh zloženie čerstvého betónu, výrobný proces odebnenia a betonáže, postup prác ). Vypracovaním technologického predpisu máme prehľad o rozsahu prác, montáži potrebných prvkov k vytvoreniu spĺňajúcich konštrukčných vlastností vodorovnej konštrukcie. Bakalárska práca je dôkazom toho, aká je dôležitá príprava pred realizáciou výstavby objektov a stavieb.
Kľúčové slová:debnenie, POV, predpis


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene